Algemene voorwaarden Talentenpaleis 

Contactgegevens

  • Talentenpaleis, o.l.v. Freya Min
  • BE 0766.626.038
  • Schollebeekstraat 21, 2500 Lier
  • freyamin@talentenpaleis.be

Verzekeringen

De eigen familiale polis en ziekteverzekering dient wel in orde te zijn!
Het talentenpaleis beschikt over een polis BA, hierin wordt de lichamelijke en stoffelijke schade gedekt tot €1.5000.000 per schadegeval. Deze polis dekt onze aansprakelijkheid tegenover derden en komt dus tussen voor ongevallen die door onze fout worden veroorzaakt.

Een ongeval, zijnde een plotse en onverwachte gebeurtenis door een externe kracht (dus buiten onze fout om), vallen dan ook niet onder deze polis. Indien u vindt dat deze dekking onvoldoende is, kan u best een bijkomende verzekering afsluiten bij uw persoonlijke verzekeraar. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een kind veroorzaakt nadat het de aanwijzingen of waarschuwingen van onze begeleiders negeerde of het kind buiten het toegestane en onbewaakte parcours treedt.

De kosten ten gevolge van het aanbrengen van lichamelijke of materiële schade ten nadele van derden of van onze talentenkampen dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden. De deelnemers doen dan beroep op de familiale polis van het gezin

Omboeken of Verplaatsen
Wanneer u er voor kiest om het kampje te verplaatsten naar een andere beschikbare datum zal er een administratieve kost van €25 aangerekend worden.
Let op! Dit kan nooit gegarandeerd worden: plaatsen kunnen online geboekt worden tijdens het verweken van uw aanvraag.
Pas bij een mail met bevestiging van de verplaatsing is dit definitief en in orde. 
Wil je zeker zijn van een nieuwe datum? Dan zal u dit via de site moeten boeken: en akkoord gaan met een kost van €50 ivm annulering van de vorige datum.

Annulatievoorwaarden

Annulatie om welke reden ook kan tot 4 weken voor aanvang van het kamp, mits een kost van €50 per kind. Kan u na deze periode van 4 weken uw kind niet op kamp laten komen, dan kan u te allen tijde zelf een vervanger aanmelden en kan u de terugbetaling onderling regelen. U heeft dan geen recht meer op een terugbetaling door Talentenpaleis. 
Het onderbreken en/of het niet starten van een activiteit of het volledige kamp, om welke reden ook, geeft geen recht op terugbetaling.

Als het kamp om organisatorische redenen niet kan doorgaan, word je tijdig verwittigd. Het deelnemingsgeld wordt terugbetaald of u kan kiezen voor een waardebon voor een volgend kamp.

Retourbeleid

Wanneer u een product koopt bij Talentenpaleis, heeft u een algemeen herroepingsrecht binnen de 14 dagen na aankoop. Indien u zich hierop beroept, stuurt u het pakket terug naar de afzender en draagt u daarvoor zelf alle kosten. Het pakket en het product dienen in originele staat te zijn. Na de wettelijk vastgelegde periode van herroepingsrecht is er geen retour meer mogelijk. 

Je vindt ook onze privacy policy online. 

Wachtlijst Talentenpaleis Ik breng je op de hoogte als er toch een plekje vrijkomt. Laat hier je email adres achter.