Tijdelijk onderwijs aan huis.

Komt je kind in aanmerking voor TOAH?
Dan kan je bij mij steeds een aanvraag doen om uren op te nemen.
De plaatsen hiervoor zijn beperkt en ik werk met een maximaal aantal km’s van 20km rond Lier.
Ik heb een brede kennis als onderwijzer en ondersteuner en maak graag tijd voor je kind om individuele begeleiding te voorzien.
TOAH moet u niet zelf betalen: dit is rechtstreeks vanuit de overheid indien u aan volgende voorwaarden voldoet.

Wat en voor wie?

TOAH is voor langdurig zieke leerlingen.
Via TOAH kunnen deze leerlingen thuis of op hun verblijfplaats vier uur per week les krijgen via het zogenaamde Tijdelijk Onderwijs aan Huis. TOAH bestaat in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Als de leerling terug (minstens) halftijds naar school kan gaan, is TOAH niet meer mogelijk.

Voorwaarden!

Om in aanmerking te komen voor TOAH, moet je kind toestemming krijgen van een arts en moet je kind:

 

    • Langdurig of chronisch ziek zijn.

    • Minstens in de 1ste kleuterklas zitten.

    • Voltijds ingeschreven zijn in een basis- of secundaire school, en een regelmatige leerling zijn (dat is informatie die de school nakijkt).

    • Op minder dan 10 km van de school verblijven voor het gewoon onderwijs; op minder dan 20 km voor het buitengewoon onderwijs. Als je kind verder verblijft, is de school vrij om TOAH toe te staan of te weigeren. Verblijft je kind in een ziekenhuis, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek dan de mogelijkheden inzake tijdelijk onderwijs aan huis met de school van je kind.

Langdurig ziek betekent dat je kind meer dan 21 kalenderdagen na elkaar afwezig is door een ziekte of ongeval (weekends en vakantiedagen tellen ook). Je bewijst dat met een ziektebriefje van je huisarts of van een specialist.

Chronisch ziek betekent dat je kind een terugkerende behandeling ondergaat en daarom telkens een korte periode niet naar school kan gaan. De behandeling is gespreid over meer dan 6 maanden. Je bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist.

Kom jij in aanmerking? Neem dan hier contact op met mij.

Voor meer info ga naar:  TOAH: Vlaanderen 

Wachtlijst Talentenpaleis Ik breng je op de hoogte als er toch een plekje vrijkomt. Laat hier je email adres achter.